Disclaimer

Charles Suijkerbuijk Makelaars gaat zorgvuldig te werk bij de weergave van de gegevens op deze site en behoudt zich het recht om op ieder moment zonder verdere aankondiging te worden gewijzigd. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen. Mochten er desondanks onjuistheden in de verstrekte informatie voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Charles Suijkerbuijk Makelaars geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Charles Suijkerbuijk Makelaars kan niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Charles Suijkerbuijk Makelaars aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle diensten en werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, gesloten met Charles Suijkerbuijk Makelaars. Daarop zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

De website van Charles Suijkerbuijk Makelaars is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met van toepassing zijnde wetten en regelingen is niet toegestaan.

Bedrijfsmakelaardij | Laan van Brabant 62 | 4701 BL Roosendaal | 0165-541219 | info@cs-makelaars.nl
Facebook LinkedIn Twitter NVMFundaVastgoed Cert
Makelaar Roosendaal | algemene voorwaarden | Privacyverklaring | disclaimer | sitemap