Totaal aanbod

Verhuurd
Markt Roosendaal

Object:

Locatie:Markt 6 , Roosendaal
Status:Huur
Soort object:Winkelruimte
Huurprijs:€ 19.200,- per jaar
Oppervlakte:130 m²
Bouwjaar:1994

Objectomschrijving:

Het betreft hier een moderne multifunctionele winkel/kantoorruimte van 130 m² gelegen op de begane grond in het centrum van Roosendaal. Het object heeft een front van ruim 20 strekkende meter.

Ligging:
Gesitueerd in het hartje centrum in een gemengde omgeving aan de rand van het uitgangscentrum. De bereikbaarheid per eigen vervoer als middels openbaar vervoer is als goed aan te duiden. NS-Station en busstation zijn op loopafstand.

Kadastrale aanduiding:
Gemeente Roosendaal en Nispen,
Sectie L,
Nummer 66.

Oppervlakte:
Multifunctionele winkel/ kantoor ruimte incl. sanitaire voorzieningen en pantry. Ca. 130 m².

Zie ook de plattegrond.

Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

Opleveringsniveau:
Het bedrijfsobject is hoogwaardig afgewerkt en voorzien van onder meer de navolgende zaken:
- afgewerkte wanden;
- systeemplafonds met (Led) inbouwarmaturen;
- kabelwandgoten;
- kantoortuin en 2 kantoorruimten afgescheiden middels glaswanden;
- sanitaire voorziening;
- pantry/keukenblok;

Algemeen:
- analoge telefoon lijn (KPN) tot in de meterkast;
- eigen nutsaansluitingen.

Isolatie:
Optimale isolatie. Het object is voorzien van vloer-, gevel- en isolerende beglazing.

Verwarming:
Voorzien van een op gas gestookte c.v.-installatie middels radiatoren. Tevens airco-unit(s).

Parkeren:
Parkeermogelijkheden aan de achterzijde waar zich een betaald parkeerterrein bevindt.
Per 4 Full-time kantoor medewerkers is een parkeervergunning aan te vragen kenteken gebonden voor de Sector 1 tegen € 356,60 per jaar excl. btw.

Bestemming:
Het object valt in het bestemmingsplan "Binnenstad” met de enkelbestemming "Centrum - 2”.

De voor "Centrum - 2" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a) detailhandel, niet zijnde een supermarkt;
b) horeca van categorie 1 (a, b en c) en 2 van de Staat van horeca-activiteiten;
c) dienstverlening;
d) kantoren;
e) maatschappelijke voorzieningen: bibliotheken, gezondheidszorg, jeugd-/kinderopvang, onderwijs, openbare dienstverlening, verenigingsleven, zorg en welzijn;
f) culturele voorzieningen, alsmede horeca mits deze horeca voortvloeit uit of ten dienste staat c.q. ondergeschikt is aan deze voorzieningen;
g) voorzieningen op het gebied van ontspanning en vermaak, met uitzondering van erotisch gerichte bedrijven en inrichtingen en met dien verstande dat de vestiging van een speelautomatenhal/casino alleen mogelijk is in de 'zone Markt' en de 'zone Tongerloplein' zoals deze gebieden zijn aangegeven op de bij de Verordening op de speelautomatenhallen gemeente Roosendaal behorende kaart en met dien verstande dat per zone maximaal één speelautomatenhal/casino mag worden gevestigd en geëxploiteerd (de verordening met bijbehorende kaart is als bijlage bij deze regels gevoegd);
h) ambachtelijke werkplaatsen voor zover deze vallen in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels als bijlage gevoegde Staat van bedrijfsactiviteiten of daarmee gelijk te stellen ambachtelijke bedrijven;
i) sportvoorzieningen zoals sportscholen en fitnesscentra;
j) wonen alsmede de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten met uitzondering van de gronden met de aanduiding 'wonen uitgesloten', met dien verstande dat een woning/wooneenheid minimaal 60 m2 dient te bedragen;
k) voorzieningen ten behoeve van algemeen nut zoals verkeers-, water-, nuts- en daarmee vergelijkbare voorzieningen, waaronder voet- en fietspaden, ontsluitingswegen, (onder)doorgangen, parkeervoorzieningen, straatmeubilair, abri's, kunstobjecten, transformatorhuisjes, voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling, alsmede groen en water;

Het volledige bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Huurder dient zichzelf van de juiste bestemming en eventuele vergunningen te vergewissen.

Huurprijs:
€ 19.200,-- per jaar exclusief BTW.

Huurtermijn:
Voorkeur van de huurtermijn is 60 maanden, korter in onderling overleg bespreekbaar doch minimaal 36 maanden.

Optie:
In nader overleg te bepalen.

Aanvaarding:
Direct / in overleg.

Huurbetaling:
Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidstelling:
Bankgarantie of een waarborgsom ter grootte van drie maanden huur te verhogen met de BTW.

Contract:
ROZ huurovereenkomst een en ander met de Algemene Bepalingen.

Indexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting:
Alle in deze brochure vermelde bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk vermeld, exclusief omzetbelasting (BTW). Voorts is er in deze brochure uitgegaan dat de prestaties van de huurder voor meer dan 90% in de met BTW-belaste sfeer plaatsvinden.

Objectspecificatie:

Huurprijs:€ 19.200,- per jaar
Locatie:Markt 6 , Roosendaal
Soort object:Winkelruimte
Bouwjaar:1994
Oppervlakte:130 m²
Aantal units vanaf:130

Vraag brochure aan    Vraag brochure aan

« Terug naar het overzicht
Bedrijfsmakelaardij | Laan van Brabant 62 | 4701 BL Roosendaal | 0165-541219 | info@cs-makelaars.nl
Facebook LinkedIn Twitter NVMFundaVastgoed Cert
Makelaar Roosendaal | algemene voorwaarden | Privacyverklaring | disclaimer | sitemap