Totaal aanbod

Verkocht
Wouwseweg Roosendaal

Object:

Locatie:Wouwseweg 180 *, Roosendaal
Status:Koop / Koop
Soort object:Bouwgrond
Vraagprijs:€ 764.530,- kosten koper
Oppervlakte:11762 m²
Bouwjaar:

Objectomschrijving:

Het kavel, de voormalige locatie van "Hertoghs Carrosserieën" is gelegen aan de rand van Roosendaal ten westen van het centrum. De locatie grenst aan knooppunt "de Stok” waar de snelwegen de A58 en de A17 bij elkaar komen.
De locatie wordt ontsloten vanaf de Wouwseweg. De Wouwseweg is een historisch lint dat begeleid wordt door overwegend woonbebouwing en stevige laanbeplanting.

De locatie is aan de westzijde omgeven door grastaluds en een gordel van groen langs snelwegen en oprit. Aan de zuidzijde van de locatie grenzen drie bestaande woningen met bijbehorende percelen aan het gebied. De oostzijde van de locatie grenst aan de Mauvestraat/ Wouwseweg, een smalle woonstraat.

Ten noorden van de locatie ligt de doorgaande weg Burgemeester Freyterslaan met een aansluiting op de A17 en het Rosada outletcenter aan de andere zijde van de A17.

Bereikbaarheid:
Het plangebied is goed bereikbaar en gelegen op korte afstand van de A58 en A17.
De locatie heeft geen directe aansluiting op de Burgemeester Freyterslaan. De ontsluiting van het terrein loopt via de Wouwseweg.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Roosendaal & Nispen
Sectie: K
Nummers: 5499 – 8057 - 5603
Respectievelijk groot: 5.000 m² - 6.412 m² - 350 m² / groot totaal 11.762 m²

Bestemmingsplan:
Het vigerende bestemmingsplan voor de percelen aan de Wouwseweg is het bestemmingsplan "Westrand”, vastgesteld in juni 2013.

De percelen zijn bestemd met een enkelbestemming ‘‘Bedrijf - 3’’. Daarnaast kent het plangebied een dubbelbestemming ‘‘Waarde-Archeologie-2’’ en een gebiedsaanduiding ‘‘Vrijwaringszone molenbiotoop’’.

De gronden met de bestemming "Bedrijf - 3” zijn bestemd voor:
• bedrijven met de categorie 1, 2 en 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
• bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen en water.

Op de plankaart is een bouwvlak van ca 4.500 m² aangegeven. Binnen dat bouwvlak mag tot een goothoogte van maximaal 7 meter worden gebouwd.

Het volledige bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Koper dient zichzelf van de juiste bestemming en eventuele vergunningen te vergewissen.

Koopprijs:
65,-- per m² kosten koper, te vermeerderen met BTW.

Aanvaarding
Direct beschikbaar.

Overige bepalingen
- Zekerheidsstelling van 10% van de koopsom.
- Koop van een deel van het perceel is bespreekbaar.

Deze informatieverstrekking is geheel vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie wordt verstrekt zonder enige verantwoordelijkheid voor eventuele onvolledigheden en/of onjuistheden.

Objectspecificatie:

Vraagprijs:€ 764.530,- kosten koper
Locatie:Wouwseweg 180 *, Roosendaal
Soort object:Bouwgrond
Bouwjaar:
Oppervlakte:11762 m²
Aantal units vanaf:4500

Vraag brochure aan    Vraag brochure aan

« Terug naar het overzicht
Bedrijfsmakelaardij | Laan van Brabant 62 | 4701 BL Roosendaal | 0165-541219 | info@cs-makelaars.nl
Facebook LinkedIn Twitter NVMFundaVastgoed Cert
Makelaar Roosendaal | algemene voorwaarden | Privacyverklaring | disclaimer | sitemap