Totaal aanbod

Vijfhuizenberg Roosendaal

Object:

Locatie:Vijfhuizenberg 0 ong, Roosendaal
Status:Koop / Koop
Soort object:Bouwgrond
Vraagprijs:€ 275.400,- kosten koper
Oppervlakte:2040 m²
Bouwjaar:

Objectomschrijving:

Het betreft hier een tweetal percelen industriegrond gelegen op het kleinschalig bedrijventerrein “Vijfhuizenberg” in Roosendaal met een totale oppervlakte van ca. 2.040 m².

Ligging:
De percelen zijn gesitueerd op het kleinschalig bedrijventerrein “Vijfhuizenberg” te Roosendaal en hebben een zeer goede bereikbaarheid zowel per eigen als middels openbaar vervoer. De percelen hebben totaal een frontbreedte aan de straatzijde (Vijfhuizenberg) van ca. 40 m.

Kadastrale aanduiding:
Gemeente Roosendaal en Nispen,
sectie K,
nummer 6083 en 7912,
groot resp. 1.885 m² en 185 m².

Oppervlakte:
Bouwkavel(s) 2.040 m²

Bestemming:
Het object valt in het bestemmingsplan “vijfhuizenberg_hulsdonk_nr_2007” met de enkelbestemming “Bedrijventerrein BT-1b”.

De voor "Bedrijventerrein BT-1b" aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven voor zover deze voorkomen In categorie 2 en 3.1 van de staat van Bedrijfactiviteiten;

Voorschriften:
- Per bedrijfsvesting het kantooroppervlak niet meer dan 25% van het totale bedrijfsvloeroppervlak mag bedragen tot een maximum van 350 m²;
- onverminderd het onder a. bepaalde, dient de afstand van gebouwen tot de zijdelingse en achterliggende perceelsgrenzen ten minste 3 m bedragen;
- de op de plankaart aangegeven minimum (40%) en maximum bebouwingspercentages (70%) mogen niet worden onderschreden c.q. overschreden;
- de hoogte van gebouwen moet ten minste 3 m en mag ten hoogste de op de plankaart aangegeven maximum bouwhoogte bedragen, met uitzondering van nutsvoorzieningen
- waarvan de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen.

Het volledige bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl of op te vragen via ons kantoor.

Koopprijs:
€ 275.400,-- k.k.

Zekerheidstelling:
In de koopakte zal een waarborgsom of bankgarantie worden opgenomen ter grootte van 10% van de koopsom.

Contract:
Standaard NVM koopakte BOG.

Bijzonderheden:
Op deze industriegrond(en) mogen GEEN woning(en) worden gebouwd.

Objectspecificatie:

Vraagprijs:€ 275.400,- kosten koper
Locatie:Vijfhuizenberg 0 ong, Roosendaal
Soort object:Bouwgrond
Bouwjaar:
Oppervlakte:2040 m²
Aantal units vanaf:2040

Vraag brochure aan    Vraag brochure aan

« Terug naar het overzicht
Bedrijfsmakelaardij | Laan van Brabant 62 | 4701 BL Roosendaal | 0165-541219 | info@cs-makelaars.nl
Facebook LinkedIn Twitter NVMFundaVastgoed Cert
Makelaar Roosendaal | algemene voorwaarden | Privacyverklaring | disclaimer | sitemap