Totaal aanbod

Spectrum Roosendaal

Object:

Locatie:Spectrum 0 ong, Roosendaal
Status:Koop / Koop
Soort object:Bouwgrond
Vraagprijs:€ 110,- vrij op naam
Oppervlakte:31412 m²
Bouwjaar:

Objectomschrijving:

TE KOOP
Bedrijfskavels in Roosendaal op het bedrijventerrein Majoppeveld-Oost, Kapstok en De Meeten II, met metrages/oppervlaktes vanaf minimaal 1.000 m². Op de kavels mogen geen bedrijfswoningen gebouwd worden dus uitsluitend bedrijfsgebouwen.
Het aanbod op de bedrijventerreinen bestaat uit een mix van bedrijven op het gebied van industrieel, ambachtelijk, logistiek, dienstverlenend en groothandelsbedrijven. Tevens gelegen in de directe nabijheid van de Meubelboulevard Oostpoort en de Go Stores.

De ligging van de respectievelijke percelen zijn zeer gunstig met een goede en gemakkelijke bereikbaarheid zowel per eigen en/of vrachtvervoer als met openbaar vervoer, directe aansluiting op de autosnelwegen de A58 – A17 richting Breda-Antwerpen en Rotterdam.

BESTEMMINGSPLAN(NEN)
De Meeten II (De Boomerang):
Bestemmingsplan “majoppeveld_nr_2009” onherroepelijk (2008-08-08)
Enkelbestemming “Bedrijventerrein - 1” (BT-1b)
De voor 'Bedrijventerrein – 1 (BT-1b)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- Bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 2 en 3.1 van de bij deze regels gevoegde Staat van bedrijfsactiviteiten;

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende
bepalingen:
a) gebouwen zijn uitsluitend ter plaatse van een bouwvlak toegestaan;
b) de oppervlakte van een bouwperceel dient minimaal 1000 m² te bedragen;
c) onverminderd het onder a. bepaalde, dient de voorgevelrooilijn van gebouwen ten opzichte van de openbare weg 10 m. te bedragen en de afstand van gebouwen tot de zijdelingse en achterliggende perceelsgrenzen ten minste 3 m.;
d) de op de plankaart aangegeven minimum van 40% en maximum van 60% aan bebouwingspercentages mogen niet worden onderschreden c.q. overschreden;
e) de bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan op de plankaart is aangegeven, zijnde 10 m., met uitzondering van nutsvoorzieningen waarvan de bouwhoogte maximaal 3 m. mag bedragen.

De Kapstok:
Bestemmingsplan “Majoppeveld” onherroepelijk (vastgesteld 2018-02-27)
Enkelbestemming “Bedrijventerrein – 4”
De voor 'Bedrijventerrein - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
bedrijven (industrieel, ambachtelijk, logistiek, dienstverlenend) voor zover deze voorkomen in categorie 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 van de bij deze regels gevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten, alsmede groothandelsbedrijven;

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a) gebouwen zijn uitsluitend ter plaatse van het als zodanig aangegeven bouwvlak toegestaan;
b) de oppervlakte van bouwpercelen dient minimaal 1.000 m² te zijn en mag maximaal 5 ha groot zijn met dien verstande dat de maximum maatvoering van 5 ha niet van toepassing voor de gronden met de 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende perceelsgrootte';
c) het minimale oppervlak aan gebouwen mag niet minder bedragen dan 30% en het maximale oppervlak aan gebouwen mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 75%;
d) de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel dient tenminste 1 m te bedragen;
e) onverminderd het onder a. bepaalde dient de afstand van gebouwen tot de zijdelingse en achterliggende perceelsgrenzen ten minste 3 m te bedragen;
f) onverminderd het onder a.bepaalde, dient de afstand van de gevel(s) van gebouwen ten opzichte van de openbare weg 10 m te bedragen;
g) de hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven, zijnde 20 m., met uitzondering van nutsvoorzieningen waarvan de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen.

Het volledige bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Potentiële kandidaten kunnen wij vrijblijvend informeren over de mogelijkheden qua bestemming en toekomstig gebruik. Detailhandel is niet toegestaan. Koper dient zichzelf van de juiste bestemming en eventuele vergunningen te vergewissen.

KOOPPRIJS
Als uitgangspunt geldt een koopprijs van € 110,-- per m² v.o.n., te vermeerderen met BTW.

AANVAARDIG
Per direct/ in overleg

VOORBEHOUD
Deze aanbieding wordt u vrijblijvend gedaan en geschiedt ten allen tijde onder voorbehoud definitieve goedkeuring van verkoper.

Voor specifieke vragen en nadere informatie en de beschikbaarheid van de verschillende kavels staan wij u graag te woord.

Deze informatieverstrekking is geheel vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie wordt verstrekt zonder enige verantwoordelijkheid voor eventuele onvolledigheden en/of onjuistheden.

Objectspecificatie:

Vraagprijs:€ 110,- vrij op naam
Locatie:Spectrum 0 ong, Roosendaal
Soort object:Bouwgrond
Bouwjaar:
Oppervlakte:31412 m²
Aantal units vanaf:1000

Vraag brochure aan    Vraag brochure aan

« Terug naar het overzicht
Bedrijfsmakelaardij | Laan van Brabant 62 | 4701 BL Roosendaal | 0165-541219 | info@cs-makelaars.nl
Facebook LinkedIn Twitter NVMFundaVastgoed Cert
Makelaar Roosendaal | algemene voorwaarden | Privacyverklaring | disclaimer | sitemap