Totaal aanbod

Argon Oud Gastel

Object:

Locatie:Argon 28 b & 28c, Oud Gastel
Status:Huur
Soort object:Bedrijfsruimte met kantoor
Huurprijs:€ 37.350,- per jaar
Oppervlakte:585 m²
Bouwjaar:2008

Objectomschrijving:

Het betreft hier een op Borchwerf II gelegen bedrijfsverzamelcomplex omvattende een 8-tal zelfstandige bedrijfsunits met inpandige kantoorruimte. Momenteel zijn er twee (gekoppelde) units van resp. ca. 190 m² en ca. 235 m² loods en beide met inpandige kantoorruimte van 80 m² verdeeld over de begane grond en verdieping voor de verhuur beschikbaar.

Ligging:
Het registergoed is gelegen op het bedrijventerrein Borchwerf II met een diversiteit aan bedrijven met name actief in de zakelijke dienstverlening, kantoren en groothandels - en autobedrijven. Uitstekende bereikbaarheid en directe aansluiting op de A17.

Kadastrale aanduiding:
Gemeente Oud- en Nieuw Gastel,
Sectie H,
nummer 2543, gedeeltelijk.

Bouwjaar:
2008

Oppervlakte (per unit):
Begane grond
Kantoorruimte Ca. 40 m²
bedrijfshal nr. 28b ca. 190 m² en nr. 28c ca. 235 m².
Verdieping
Kantoorruimte Ca. 40 m²

Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

Opleveringsniveau:
Kantoorruimte(s):
- eigen ingang;
- systeemplafonds met armaturen;
- afgewerkte wanden;
- betegelde toiletruimte met w.c. en fonteintje;
- pantry/keukenblok;
- elektrische radiatoren.
- huidige aanwezige vloerbedekking(en).

Bedrijfsruimte:
- monolitisch afgewerkte betonvloer (2.500 kg/m²);
- handm. overheaddeur (inrijhoogte 4.50 en inrijbreedte 4.00 m.);
- vrije hoogte van de bedrijfsunit(s) 5.50/5.75 m.;
- lichtstraat;
- T.L. armaturen;

Algemeen:
- eigen nuts-aansluitingen;
- ISRA-punt (koperaansluiting);

Parkeren:
Parkeren “voor de deur”.

Bestemming:
Het object valt in het bestemmingsplan “Borchwerf II” met de enkelbestemming “Bedrijf” met de functieaanduiding bedrijf van categorie 3.1..

De voor "Bedrijf" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
bedrijven in milieucategorie 3.1 zoals vermeld in de bij de regels behorende Staat van bedrijven en inrichtingen (SBI) binnen het aanduidingsvlak ‘bedrijf van categorie 3.1’, uitgezonderd Bevi-bedrijven;

Het volledige bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Huurder dient zichzelf van de juiste bestemming en eventuele vergunningen te vergewissen.

Huurprijs bedrijfsunit:
nr. 28b: € 17.550,- per jaar excl. BTW
nr. 28c: € 19.800,- per jaar excl. BTW
Servicekosten Voorschot ca. € 80,- per maand excl. BTW (per unit)

Servicekosten:
De servicekosten bedragen op voorschot basis ca. € 80,- per maand excl. BTW (per unit)
- glazen wassen 4x per jaar.
- bestrating vegen 2x per jaar.
- onkruid spuiten 2x per jaar.
- gevelreiniging, eens per xx jaar, afhankelijk van vervuiling.
- aandeel glasverzekering.
- jaarlijks onderhoud/controle overheaddeur.
- 5% administratie/beheerskosten.
Onder parkmanagement wordt verstaan:
- beheer en onderhoud van het openbaar gebied;
- beheer en onderhoud van de 3 meter zone;
- beheer en onderhoud van de bewegwijzering;
- het zorgdragen voor de collectieve beveiliging;
- de bevordering van de realisatie van een glasvezelnet;
- het stellen van gezamenlijke gedragsregels en de controle op naleving daarvan;
- intake en afhandeling van klachten van bedrijven en de betrokken twee grondgemeenten (“incidentenprocedure”);
- het maken van afspraken met de twee grondgemeenten hoe te handelen bij calamiteiten;
- de bevordering van een “plus pakket” Borchwerf 2.

Branches:
Verhuurder maakt een voorbehoud ten aanzien van de eventuele verhuur aan milieubezwarende bedrijven.

Huurtermijn:
Voorkeur van het huurtermijn is minstens 36 maanden.

Optie:
In nader overleg te bepalen.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurbetaling:
Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidstelling:
Bankgarantie of een waarborgsom ter grootte van een kwartaal verplichting.

Contract:
ROZ huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW een en ander met de Algemene Bepalingen.

Indexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting:
Alle in deze brochure vermelde bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk vermeld, exclusief 21% BTW. Voorts is er in deze informatie van uitgegaan dat de prestaties van de huurder voor meer dan 90% in de met BTW-belaste sfeer plaats zullen vinden.

Bijzonderheden:
Momenteel zijn de units met elkaar gekoppeld door middel van doorgangen naar de verschillende ruimtes. De units kunnen dus als één of afzonderlijk worden gehuurd.

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Objectspecificatie:

Huurprijs:€ 37.350,- per jaar
Locatie:Argon 28 b & 28c, Oud Gastel
Soort object:Bedrijfsruimtemetkantoor
Bouwjaar:2008
Oppervlakte:585 m²
Aantal units vanaf:190

Vraag brochure aan    Vraag brochure aan

« Terug naar het overzicht
Bedrijfsmakelaardij | Laan van Brabant 62 | 4701 BL Roosendaal | 0165-541219 | info@cs-makelaars.nl
Facebook LinkedIn Twitter NVMFundaVastgoed Cert
Makelaar Roosendaal | algemene voorwaarden | Privacyverklaring | disclaimer | sitemap